IC配件专家

       VPT公司成立于1993年,研发总部位于美国弗吉尼亚州。VPT公司提供高密度,低型面,轻体积的DC - DC转换器,EMI滤波器,并为航空电子,军事和空间尊龙体育网站提供定制工程服务。通过与全球最大的商业电源制造商---台达电子建立起伙伴关系,VPT以快速的时间进度、通过最高认证的质量、在舒适的成本下提供已获专利的电源解决方案。

       VPT是HEICO电子科技集团(纽约证券交易所:HEI.A股)(纽约证券交易所:HEI.股)的一部分。除了医疗,电信和电子设备制造商以外,HEICO的客户还涵盖了全球绝大多数的航空公司和航空动力公司,以及许多国防和空间承包商及全球军事机构,为军事,航空,航天及工业应用提供有针对性的解决方案。

         尊龙体育网站名称             型号             品牌             封装              备注